Vizyon

Dünyaya açıktır. Sahip olduğu vizyon, girişimci ruh ve cesaretle yarattığı markaları dünya pazarında da iddia sahibi yapacak güce ve kararlılığa sahiptir.

Dinamiktir; yeniliklere ve yaratıcılığa değer verir; araştırma-geliştirmeye yatırım yapar; değişime direnç, bürokrasi ve teslimiyetçiliği reddeder.

Topluma karşı sorumluluk duygusu taşır; tüm sosyal paydaşlarına maddi ve manevi değer katmak için çalışır; çevreye duyarlıdır.

Geleceğe giden yolda, geçmişten güç ve ders almanın öneminin bilinciyle ulusal değerlere bağlıdır; ailevi ve manevi değerlere sahip çıkar, bağnazlık ve tutuculuğun karşısındadır.

Başarının anahtarının verimli, disiplinli ve planlı olarak çalışmak olduğuna inanır.

Çalışanlarına değer katar; mesleki eğitim ve gelişime olanak tanır; başarıyı ödüllendirir.

Faaliyet gösterdiği her alanda en iyi olmak için çalışır.Sonuca odaklanır.Üründe ve hizmette kaliteden ödün vermez.
Katılımcı, adil ve demokratik bir yönetime, kurumsallaşmanın gerekliliğini kavramış, öğrenen ve eleştiriye açık bir organizasyona sahiptir.

Huzurlu bir çalışma ortamı yaratmada, takımruhunun, ortak sinerjinin ve iletişimin gücüne inanır.

Müşteri odaklıdır, pazarın talep ve beklentilerini tespit ederk, üretimini ona göre yönlendirir.

Temizlik ve düzene değer verir, tutumluluğu teşvik eder, israfın karşısındadır.

İnsana değer verir, paylaşımcılığı destekler; bencillik ve açgözlülüğü reddeder.